GET TOKEN Chức Năng Sẽ Giúp Bạn Lấy Token Mà Không Bị Checkpoint.